/O firmie
O firmie2018-03-22T15:18:57+00:00

Portret firmy

oś czasu

2018
Sierpień 28

2018

2018
otrzymanie srebrnego certyfikatu społecznej odpowiedzialności biznesu z 56 punktami przyznanego przez analityków platformy EcoVadis
Sierpień 28

2018

uzyskanie certyfikatów OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
2017
Styczeń 4

2017

uzyskanie certyfikatów ISO 9001, 14001, Halal i koszerności
2016
Kwiecień 4

2016

2016
rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej
Styczeń 4

2016

2016
uruchomienie produkcji kwasu MCAA na nowej instalacji w Brzegu Dolnym na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) z wykorzystaniem mediów i infrastruktury zakładów chemicznych PCC Rokita SA
2015
Styczeń 4

2015

oddanie instalacji do użytku zgodnie z harmonogramem dofinansowanego projektu
2014
Styczeń 4

2014

zmiana nazwy PCC P4 Sp. z o.o. na PCC MCAA Sp. z o.o.
2013
Styczeń 4

2013-2015

rozpoczęcie jednej z najważniejszych inwestycji polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego - budowy innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA).
2012
Styczeń 4

2012

2012
podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)”, pomiędzy PCC P4 Sp. z o.o. a Ministerstwem Gospodarki.
2011
Kwiecień 4

2011

prace projektowe
Styczeń 4

2010-2011

złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013; Decyzja Ministerstwa Gospodarki o przyznaniu dotacji
2010
Grudzień 31

2007 – 2013

prace inżynieryjne i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju nowoczesnej technologii do produkcji ultra-wysokiej czystości MCAA (UP - grade)
Grudzień 14

2010

powołanie spółki córki - PCC P4 Sp. z o.o w celu realizacji strategicznego projektu z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PCC - inwestycji polegającej na budowie innowacyjnej instalacji produkcji nowej jakości w kategorii ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA) o wydajności 42 000,00 ton/rok w przeliczeniu na 100%-wy kwas monochlorooctowy, wraz z obiektami towarzyszącymi